Wijkbelang Maarswold behartigd de belangen van de inwoners van Maarswold richting gemeente.
Wijkbelang is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente aangaande ontwikkelingen in de wijk.
Alle inwoners van Maarswold zijn lid van de Vereniging Wijkbelang Maarswold.
Heeft u een vraag aan Wijkbelang of speelt er iets in de wijk waarvan u vindt dat dit door Wijkbelang moet worden opgepakt.
Of heeft u een idee voor een activiteit of een buurtinitiatief.
Bel dan met Wijkbelang.
Het is altijd mogelijk om uw vraag of punt in een vergadering toe
te lichten. De vergaderingen zijn 1 x per maand, op de eerste donderdag


Vrijwilligers gezocht in het Buurtcentrum


Voor het maken van de Maarswolder
Vindt u het leuk om teksten te maken? Of heeft u als hobby
Fotograferen? Dan zoeken wij u voor de redactie.
Belangstelling? Neem dan contact op met wijkbelang

Voor barwerkzaamheden
Tijdens de activiteiten in het buurtcentrum. 

Werkzaamheden zijn, de zaal klaarzetten en Koffie/ thee/ frisdrank schenken.

Neem dan contact op met Wijkbelang

E-mailen
Bellen
Instagram