Vereniging Wijkbelang Maarswold 

is bezig om aan de Utrechtselaan een braakliggend terrein om te vormen tot stadstuin, een plek voor de bewoners van Maarswold, voor iedereen toegankelijk, waar men kan recreëren en elkaar ontmoeten.

Deze plek zal worden voorzien van rolstoel/rollator/scootmobiel-vriendelijke paden met bankjes. De omwonenden waren unaniem positief over het plan. Enkelen omwonenden hebben al aangegeven het leuk te vinden om mee te helpen de tuin te onderhouden.
Het plan is nu gereed om de volgende fase in te gaan, het aanleggen van de paden en het plaatsen van bankjes. Zodra dit is gerealiseerd kan worden begonnen met invulling van het terrein zoals het aanbrengen van beplanting.
Om dit alles te kunnen realiseren zal nog het nodige werk moeten worden verzet. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van de bewoners van Maarswold.

• Heeft U ideeën voor de invulling ?
• Werkt U graag in de buitenlucht ?
• Vind U het leuk om te tuinieren ?
• Doet U graag iets voor de buurt ?

Wij gaan graag met U hierover in gesprek.
Wij hopen snel de eerste bewoners van Maarswold in de tuin te mogen ontmoeten.

 

  • DSC_0017
  • DSC_0029
  • DSC_0026
  • DSC_0015
  • DSC_0016
  • DSC_0036
  • DSC_0022
  • DSC_0040
E-mailen
Bellen
Instagram